Levéltár-pedagógia a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában

„A teleírt lapok ott tornyosulnak a levéltárakban, melyek a temetőnél is szomorúbbak, mert oda még a halottak napján sem teszi be senki a lábát.” – írja Milan Kundera „A lét elviselhetetlen könnyűsége” c. regényében. A Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában levéltár-pedagógia foglalkozások keretében megvalósuló programok célja, hogy ne csak történészek, családfa-kutatók oltsák kutatási szomjukat, hanem már általános és középiskolás korú gyermekek is betérjenek, felfedezzék az itt őrzött kincseket, s ezen keresztül megismerjék a baranyai reformátusok múltját.

A felsőtagozatos és középiskolás diákok a számukra szervezett, kooperatív tanulási módszerekkel vezetett foglalkozásokon, játékos formában ismerkedhetnek meg a levéltárral és az itt őrzött dokumentumokkal. A levéltár-pedagógiai alkalmak lehetőséget teremtenek – a BREL és a PTE Tanárképző Központja között megkötött megállapodás keretében – a PTE osztatlan tanár szakos hallgatói számára, hogy közösségi gyakorlatukat a levéltárban teljesítsék. A levéltár a középiskolások számára önkéntes munkalehetőséget is kínál. A BREL a Pécsi Református Kollégiummal kötött megállapodási szerződést e tárgyban.

A köznevelési intézmények számára szervezett levéltár-pedagógia foglalkozásokra, az önkéntes munkára és a közösségi gyakorlatra az intézmény email címén (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehet jelentkezni.

A levéltár-pedagógia foglakozások ingyenesen érhetőek el az érdeklődők számára.

A következő tematikus levéltár-pedagógia foglalkozásokat kínáljuk a köznevelésben tanuló diákok számára:

 1. Kincsek a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában

E foglalkozás keretében az érdeklődők megismerkednek a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának épületével, raktáraival, a gyűjtőkörével és iratanyagával.

A következő témákat érintjük a foglalkozásokon:

 • Ismerkedés a levéltárral
  • Gyűjtemény, az irattár, a levéltár fogalmai
  • A MRE felépítése
  • A levéltár használatának szabályai
  • MRE levéltárai
 • Adalékok a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának történetéhez
 • Mit őriz a BREL?
  • A legjellegzetesebb iratok (anyakönyvek) megismerése
 • A „Legyél a levéltáros segítője!”
  • ismerkedés a raktárak világával
  • Védőfelszerelés (maszk és kesztyű) használata
  • A hőmérséklet és a páratartalom ellenőrzése
  • Dobozhajtogatás a levéltárban
  • Az iratok lemérése és az adatok feljegyzése

A református fenntartású iskolák és a református hittant tanuló diákcsoportok számára ajánljuk e foglalkozást. Online adatbázisokkal való ismerkedés, s ezekben való információforrások keresése és feldolgozásának elősegítése is a célunk. A foglalkozáshoz kapcsolódó feladatok online is elérhetőek a BREL honlapjáról.

 1. Történetek a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának és internátusának mindennapjairól (1916- 1948)

E foglalkozás keretében az érdeklődők előtt feltárul Szabó Magda Abigél c. regényéből is ismert református leánynevelés világa.

A következő témákat érintjük a foglalkozásokon:

 • Mindennapok a polgári leányiskolában
  • Az iskola megalapításának története (egyházmegyei jegyzőkönyvek)
  • Mi áll a jeles mögött? Miről árulkodnak polgári leányiskola anyakönyveinek bejegyzései?
  • Mit tanultak nagyanyáink? (naplók, tankönyvek)
  • Élet az internátusban (Értesítők)
  • A református leányok iskolai élete a 20. század első felében

A Pécsi Református Kollégium és a siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskola elődintézményként tekint e polgári leányiskolára, így elsősorban ezen intézmények diákjait várjuk évfordulók, megemlékezések idején alkalmainkra.

Jó szívvel ajánljuk e foglalkozást ezeken az intézményeken kívül mindazok számára, akik meg akarják ismerni a leányiskolák világát a két világháború közötti Magyarországon. A foglalkozásokon a diákok eredeti dokumentumokkal ismerkedhetnek meg.

A foglalkozás feladatai online is elérhetőek a BREL honlapjáról. A honlapról  a következő linkre kattintva lehet a Genially felületére navigálni, és a következő témájú szabadulószobákban részt venni:

Egy református polgári leányiskola mindennapjai Felsőbaranyában (1916-1948).

Diákélet a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári iskolájában és internátusában.

Abigél a Mecsek alján.Mozaikok a PÉCSI REFI elődintézményének történetéből.

 1. A spanyolnátha elterjedése Baranya református falvaiban

Elsősorban tehetséggondozás keretében ajánljuk e foglalkozást középiskolások és érdeklődő felsőbb évfolyamon tanuló diákoknak. A célunk a forrás alapú kutatás lépéseinek megismertetése.

A következő témákhoz kapcsolódik a közös munka:

 • Az anyakönyvekről
 • A régi betegségek elnevezései
 • A spanyolnátha megjelenése Baranyában a sajtó alapján (Arcanum Tudományos adatbázisának a megismerése)
 • A spanyolnátha jellemzői
 • A kutatás lépéseinek a megtervezése
 • Az anyakönyvekből való adatgyűjtés és ezek feldolgozása (poszter, időszalag formájában)

A foglalkozás feladatai részben online is elérhetőek a BREL honlapjáról.

Az Idővonal további online is elérhető levéltár-pedagógiai foglalkozásokat tartalmaz. Ezen anyagok elérhetősége regisztrációhoz kötött (Regisztrációs lap kitöltésével)

 1. Reformáció a Dél-Dunántúlon

Szegedi Kis István szerepe a török elleni harcokban

A végvári katonaság élete

A témát a középiskolás történelem iránt érdeklődők számára ajánljuk. Szegedi Kis István egy híres prédikációja nyomán indulunk el, s kezdünk nyomozásba. A Wittenberget is megjárt tudós, Kálmáncsán az Orsolya név eredetét magyarázta a híveknek, ami miatt egy jelentős befolyásos személy, Fúria Albert s annak felesége igen megharagudott. Szegedi Kis Istvánt tiszteletlenséggel vádolták meg, mivel Orsolya asszony zokon vette, hogy a prédikátor kihangsúlyozta, hogy a neve medvét jelent. Szegedi Kis Istvánt a török bebörtönöztette. Hogyan találjuk meg Fúria Albert és a török közötti kapcsolatot? A kálmáncsaiak mit tettek szeretett prédikátoruk kiszabadításáért? Miközben ezekre a kérdésekre válaszolunk, a diákok olyan forrásokkal ismerkedhetnek meg, melyben a török hódoltság korában a végvári katonaság mindennapjairól is benyomást és ismereteket szerezhetnek. A foglalkozáson online adatbázisokban létrehozott feladatokkal találkozhatnak a diákok.

 1. Protestáns gályarabok története

„Nem a rebellió volt a mi bűnünk, hanem a religió." 

A középiskolások számára készített foglalkozás I. Lipót idején történő gyászévtized eseményeit és annak előzményeit – Szentgotthárdi csata, a Vasvári béke, a Wesselényi összeesküvés – és következményeit dolgozza fel. A protestáns lelkészek Nápolyba való elhurcolásáról, gályarabságáról és a kiszabadításuk történetéről tájékozódhatnak a diákok.

 1. József Türelmi rendelete

Miért is találhatunk egy II. József arcképet Murgán az evangélikus templomban? Mit köszönhetnek a protestánsok II. Józsefnek, a kalapos királynak?  Hogyan nézett ki egy protestáns templom, bejárata, tornya lehetett-e II. József Türelmi rendelete után? Ezekre a kérdésekre kaphatják meg a választ az érdeklődők, ha ezt a foglalkozást kívánják megtekinteni.

 1. Még a kövek is…

A Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának és internátusának történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők Ács Marianna „Még a kövek is…” című könyvének megismerésével.

 1. A szerb megszállás évei Baranyában (1919-1921.

Dózsa Lajos halálának 100. évfordulójának tiszteletére tartott foglalkozáson a következő kérdésekkel kívánunk foglalkozni:

Mi vezetett a szerb megszálláshoz?

Hogyan élték meg a reformátusok, intézmények és gyülekezetek a szerb megszállás éveit Baranyában?

Ki volt Dózsa Lajos, akinek a temetésén többszázan vettek részt, kifejezve a szerb hatalom elleni érzelmeiket és ellenállásukat?

A levéltár-pedagógiai alkalmon Dózsa Lajos halálának a körülményei bontakoznak ki az érdeklődők előtt a levéltári források, valamint sajtóforrások alapján.

 1. A Pécsi Református Nők Regnum Christianum Egyesület Nyáry Pálné Szeretetotthonának története (1935 – 1950)

A belmisszió hatására létrejött egyesületi élet egy szeletét kívánjuk feldolgozni ezen a foglalkozáson. Az érdeklődők megismerhetik a 20. század elején kialakuló Pécsi Református Egyházközség, s benne a gyülekezethez kötődő Pécsi Református Nők Regnum Christianum Egyesület Nyáry Pálné Szeretetotthonának történetét. Levéltári források kritikai elemzésével válik láthatóvá egy kisebbségben élő és tevékenykedő egyesület áldozatvállalása annak érdekében, hogy a társadalom hasznára váljon, s szolgálja Isten parancsát, az árvák és elesettek segítését. A szeretetotthon létrejöttének, működésének, majd pedig a megszüntetésének a körülményei jól megvilágítják az egyházak szerepvállalását a korszakban, s rámutatnak az államosítás egyházakat érintő kegyetlen következményeire is.

 1. Az „egyke, egyse”- kérdés Baranyában sajtó és levéltári források alapján

A foglalkozás sajtó és levéltári források alapján kíván betekintést nyújtani a két világháború között, az Ormánságban tetten ért, szomorú népességcsökkenés körülményeibe. Kákicsi Kiss Géza, Fülep Lajos, Móricz Zsigmond, Kodolányi János, Illés Gyula művei és a sajtóban megjelent írásai, az anyakönyvek alapján járjuk végig az Ormánsági egykézés kérdését és ennek következményeit.

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Címünk:
7630 Pécs, Engel J. J. u. 11.

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

 

Arca

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával

Baranyaireformatusleveltar.hu"

Levéltár-pedagógia a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában

„A teleírt lapok ott tornyosulnak a levéltárakban, melyek a temetőnél is szomorúbbak, mert oda még a halottak napján sem teszi be senki a lábát.” – írja Milan Kundera „A lét elviselhetetlen könnyűsége” c. regényében. A Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában levéltár-pedagógia foglalkozások keretében megvalósuló programok célja, hogy ne csak történészek, családfa-kutatók oltsák kutatási szomjukat, hanem már általános és középiskolás korú gyermekek is betérjenek, felfedezzék az itt őrzött kincseket, s ezen keresztül megismerjék a baranyai reformátusok múltját.

A felsőtagozatos és középiskolás diákok a számukra szervezett, kooperatív tanulási módszerekkel vezetett foglalkozásokon, játékos formában ismerkedhetnek meg a levéltárral és az itt őrzött dokumentumokkal. A levéltár-pedagógiai alkalmak lehetőséget teremtenek – a BREL és a PTE Tanárképző Központja között megkötött megállapodás keretében – a PTE osztatlan tanár szakos hallgatói számára, hogy közösségi gyakorlatukat a levéltárban teljesítsék. A levéltár a középiskolások számára önkéntes munkalehetőséget is kínál. A BREL a Pécsi Református Kollégiummal kötött megállapodási szerződést e tárgyban.

A köznevelési intézmények számára szervezett levéltár-pedagógia foglalkozásokra, az önkéntes munkára és a közösségi gyakorlatra az intézmény email címén (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehet jelentkezni.

A levéltár-pedagógia foglakozások ingyenesen érhetőek el az érdeklődők számára.

A következő tematikus levéltár-pedagógia foglalkozásokat kínáljuk a köznevelésben tanuló diákok számára:

 1. Kincsek a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában

E foglalkozás keretében az érdeklődők megismerkednek a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának épületével, raktáraival, a gyűjtőkörével és iratanyagával.

A következő témákat érintjük a foglalkozásokon:

 • Ismerkedés a levéltárral
  • Gyűjtemény, az irattár, a levéltár fogalmai
  • A MRE felépítése
  • A levéltár használatának szabályai
  • MRE levéltárai
 • Adalékok a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának történetéhez
 • Mit őriz a BREL?
  • A legjellegzetesebb iratok (anyakönyvek) megismerése
 • A „Legyél a levéltáros segítője!”
  • ismerkedés a raktárak világával
  • Védőfelszerelés (maszk és kesztyű) használata
  • A hőmérséklet és a páratartalom ellenőrzése
  • Dobozhajtogatás a levéltárban
  • Az iratok lemérése és az adatok feljegyzése

A református fenntartású iskolák és a református hittant tanuló diákcsoportok számára ajánljuk e foglalkozást. Online adatbázisokkal való ismerkedés, s ezekben való információforrások keresése és feldolgozásának elősegítése is a célunk. A foglalkozáshoz kapcsolódó feladatok online is elérhetőek a BREL honlapjáról.

 1. Történetek a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának és internátusának mindennapjairól (1916- 1948)

E foglalkozás keretében az érdeklődők előtt feltárul Szabó Magda Abigél c. regényéből is ismert református leánynevelés világa.

A következő témákat érintjük a foglalkozásokon:

 • Mindennapok a polgári leányiskolában
  • Az iskola megalapításának története (egyházmegyei jegyzőkönyvek)
  • Mi áll a jeles mögött? Miről árulkodnak polgári leányiskola anyakönyveinek bejegyzései?
  • Mit tanultak nagyanyáink? (naplók, tankönyvek)
  • Élet az internátusban (Értesítők)
  • A református leányok iskolai élete a 20. század első felében

A Pécsi Református Kollégium és a siklósi Sztárai Mihály Református Általános Iskola elődintézményként tekint e polgári leányiskolára, így elsősorban ezen intézmények diákjait várjuk évfordulók, megemlékezések idején alkalmainkra.

Jó szívvel ajánljuk e foglalkozást ezeken az intézményeken kívül mindazok számára, akik meg akarják ismerni a leányiskolák világát a két világháború közötti Magyarországon. A foglalkozásokon a diákok eredeti dokumentumokkal ismerkedhetnek meg.

A foglalkozás feladatai online is elérhetőek a BREL honlapjáról. A honlapról  a következő linkre kattintva lehet a Genially felületére navigálni, és a következő témájú szabadulószobákban részt venni:

Egy református polgári leányiskola mindennapjai Felsőbaranyában (1916-1948).

Diákélet a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári iskolájában és internátusában.

Abigél a Mecsek alján.Mozaikok a PÉCSI REFI elődintézményének történetéből.

 1. A spanyolnátha elterjedése Baranya református falvaiban

Elsősorban tehetséggondozás keretében ajánljuk e foglalkozást középiskolások és érdeklődő felsőbb évfolyamon tanuló diákoknak. A célunk a forrás alapú kutatás lépéseinek megismertetése.

A következő témákhoz kapcsolódik a közös munka:

 • Az anyakönyvekről
 • A régi betegségek elnevezései
 • A spanyolnátha megjelenése Baranyában a sajtó alapján (Arcanum Tudományos adatbázisának a megismerése)
 • A spanyolnátha jellemzői
 • A kutatás lépéseinek a megtervezése
 • Az anyakönyvekből való adatgyűjtés és ezek feldolgozása (poszter, időszalag formájában)

A foglalkozás feladatai részben online is elérhetőek a BREL honlapjáról.

Az Idővonal további online is elérhető levéltár-pedagógiai foglalkozásokat tartalmaz. Ezen anyagok elérhetősége regisztrációhoz kötött (Regisztrációs lap kitöltésével)

 1. Reformáció a Dél-Dunántúlon

Szegedi Kis István szerepe a török elleni harcokban

A végvári katonaság élete

A témát a középiskolás történelem iránt érdeklődők számára ajánljuk. Szegedi Kis István egy híres prédikációja nyomán indulunk el, s kezdünk nyomozásba. A Wittenberget is megjárt tudós, Kálmáncsán az Orsolya név eredetét magyarázta a híveknek, ami miatt egy jelentős befolyásos személy, Fúria Albert s annak felesége igen megharagudott. Szegedi Kis Istvánt tiszteletlenséggel vádolták meg, mivel Orsolya asszony zokon vette, hogy a prédikátor kihangsúlyozta, hogy a neve medvét jelent. Szegedi Kis Istvánt a török bebörtönöztette. Hogyan találjuk meg Fúria Albert és a török közötti kapcsolatot? A kálmáncsaiak mit tettek szeretett prédikátoruk kiszabadításáért? Miközben ezekre a kérdésekre válaszolunk, a diákok olyan forrásokkal ismerkedhetnek meg, melyben a török hódoltság korában a végvári katonaság mindennapjairól is benyomást és ismereteket szerezhetnek. A foglalkozáson online adatbázisokban létrehozott feladatokkal találkozhatnak a diákok.

 1. Protestáns gályarabok története

„Nem a rebellió volt a mi bűnünk, hanem a religió." 

A középiskolások számára készített foglalkozás I. Lipót idején történő gyászévtized eseményeit és annak előzményeit – Szentgotthárdi csata, a Vasvári béke, a Wesselényi összeesküvés – és következményeit dolgozza fel. A protestáns lelkészek Nápolyba való elhurcolásáról, gályarabságáról és a kiszabadításuk történetéről tájékozódhatnak a diákok.

 1. József Türelmi rendelete

Miért is találhatunk egy II. József arcképet Murgán az evangélikus templomban? Mit köszönhetnek a protestánsok II. Józsefnek, a kalapos királynak?  Hogyan nézett ki egy protestáns templom, bejárata, tornya lehetett-e II. József Türelmi rendelete után? Ezekre a kérdésekre kaphatják meg a választ az érdeklődők, ha ezt a foglalkozást kívánják megtekinteni.

 1. Még a kövek is…

A Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának és internátusának történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők Ács Marianna „Még a kövek is…” című könyvének megismerésével.

 1. A szerb megszállás évei Baranyában (1919-1921.

Dózsa Lajos halálának 100. évfordulójának tiszteletére tartott foglalkozáson a következő kérdésekkel kívánunk foglalkozni:

Mi vezetett a szerb megszálláshoz?

Hogyan élték meg a reformátusok, intézmények és gyülekezetek a szerb megszállás éveit Baranyában?

Ki volt Dózsa Lajos, akinek a temetésén többszázan vettek részt, kifejezve a szerb hatalom elleni érzelmeiket és ellenállásukat?

A levéltár-pedagógiai alkalmon Dózsa Lajos halálának a körülményei bontakoznak ki az érdeklődők előtt a levéltári források, valamint sajtóforrások alapján.

 1. A Pécsi Református Nők Regnum Christianum Egyesület Nyáry Pálné Szeretetotthonának története (1935 – 1950)

A belmisszió hatására létrejött egyesületi élet egy szeletét kívánjuk feldolgozni ezen a foglalkozáson. Az érdeklődők megismerhetik a 20. század elején kialakuló Pécsi Református Egyházközség, s benne a gyülekezethez kötődő Pécsi Református Nők Regnum Christianum Egyesület Nyáry Pálné Szeretetotthonának történetét. Levéltári források kritikai elemzésével válik láthatóvá egy kisebbségben élő és tevékenykedő egyesület áldozatvállalása annak érdekében, hogy a társadalom hasznára váljon, s szolgálja Isten parancsát, az árvák és elesettek segítését. A szeretetotthon létrejöttének, működésének, majd pedig a megszüntetésének a körülményei jól megvilágítják az egyházak szerepvállalását a korszakban, s rámutatnak az államosítás egyházakat érintő kegyetlen következményeire is.

 1. Az „egyke, egyse”- kérdés Baranyában sajtó és levéltári források alapján

A foglalkozás sajtó és levéltári források alapján kíván betekintést nyújtani a két világháború között, az Ormánságban tetten ért, szomorú népességcsökkenés körülményeibe. Kákicsi Kiss Géza, Fülep Lajos, Móricz Zsigmond, Kodolányi János, Illés Gyula művei és a sajtóban megjelent írásai, az anyakönyvek alapján járjuk végig az Ormánsági egykézés kérdését és ennek következményeit.

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Címünk:
7630 Pécs, Engel J. J. u. 11.

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

 

Arca

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával