A Baranyai Református Egyházmegye Levéltára, mint nyilvános magánlevéltár fenntartója a Baranyai Református Egyházmegye. Levéltárunk a Magyarországi Református Egyház kebelén belül működő nyilvános magánlevéltárak tekintetében az egyetlen egyházmegyei fenntartásban lévő gyűjtemény.

Jogelődje a Felsőbaranyai Református Egyházmegye Levéltára, melynek létrehozásáról 1868-ban döntött az egyházmegye közgyűlése. Az eredetileg Siklóson működő levéltár első vezetője Környei Lajos, lúzsoki lelkipásztor volt. A levéltár feladata az ekkori szemlélet szerint az iratok hiteles megőrzése az utókor számára, illetve az egyházmegye öröklött írásbeli kincseinek megóvása. A második világháború idején a levéltár iratanyagának egy része elpusztult. További jelentős károk keletkeztek az iratanyagban az 1950-es években, amikor a korabeli ideológiai szemlélet alapján a vallásos iratokat nem tekintették maradandó értékű dokumentumoknak.

1954-ban a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára azzal a kéréssel fordult az újjászervezett Baranyai Református Egyházmegyéhez, hogy az egyházmegyei levéltár iratanyagát adja át az egyházkerületi levéltár gondozásába.  1955-ben Benda Kálmán, a Dunnamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének igazgatója Németh Balázs segédlevéltárossal elindult Baranyába, „hogy a baranyai parókiák levéltárait számba vegye, és a fellelt iratanyag begyűjtését elindítsa.”[1]  A Ráday Gyűjtemény Levéltárában 1955-1956-ban és az 1960-as években vették letétbe főképp a lelkipásztorok kérésére átadott, a baranyai egyházközségekben keletkező iratokat.[2] Az iratválogatás után Budapestre kerültek a baranyai reformátusság írott kulturális kincseinek gyöngyszemei. A Siklóson megmaradt iratanyag megóvására egészen 1970-ig nem fektettek hangsúlyt, amikor is az egyházmegye építészeti, tárgyi és írásos emlékeinek védelmére egy felelős személyt neveztek ki. 1977-ben Komlósi Ernő esperes az iratanyag nem megnyugtató helyzetére való tekintettel kezdeményezte, hogy a Baranyában maradt iratanyagot is a Ráday Levéltárban helyezzék el. A Ráday Levéltár azonban helyhiány miatt nem tudta fogadni az iratanyagot, s javasolta, hogy annak megfelelő őrzéséről a Baranyai Református Egyházmegyében gondoskodjanak. 1980-1982-ben az Egyházkerület és az egyházkerületi levéltár szakmai és anyagi támogatásával a Baranyai Református Egyházmegye területéről mintegy 100 iratfolyóméter terjedelmű egyházközségi iratanyagot gyűjtöttek össze Kovács Emil magyarbólyi lelkipásztor irányításával, és helyeztek el Magyarbólyban a református templom egyik használaton kívüli részében. 1991-ig itt őrizték az iratokat. A templomfelújítási munkák és a délszláv válság okán biztonságosabb volt az iratanyagot északabbra, Zengővárkonyba, a református egyházközség parókiájára költöztetni, ahol 1994-ig őrizték.

1993-ban a Baranyai Református Egyházmegye vezetősége Szabó Gábort, jelenleg nagykőrösi lelkipásztort 1993-ban nevezte ki a levéltárossá. Az ő kezdeményezésére Zengővárkonyból az iratok a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumának épületébe kerültek. A beköltözéssel egyidejűleg, Szabó Gábor az egyházmegye vezetőségének támogatásával kezdeményezte az archívum nyilvános magánlevéltárrá nyilvánítását, melynek eredményeképpen a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1999. március 18-án kelt határozatában a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárát (BREL) nyilvános magánlevéltárrá nyilvánította. 2009-ben az intézmény új elhelyezést kapott a Pécsi Református Kollégium területén egy levéltári célokra kialakított épületben. 2011-ben Peterdi Dániel, esperes és az akkori levéltáros, Andrássy Zsuzsanna kezdeményezésére a Ráday Levéltárban 1955-ben letétbe helyezett iratok egy része visszakerült a BREL-be.

2012-ben a BREL új fondrendszert vezetett be,[3] melyet 2015-től új alapokra helyzetünk, s azóta is folyamatosan továbbfejlesztettünk, és bővítettünk.  A feldolgozással párhuzamosan napi szinten bővítjük jelenleg is.

A fondjegyzék elérhető a BREL honlapjáról:

 http://www.baranyaireformatusleveltar.hu/fond-es-allagjegyzek

valamint a Magyarországi Egyházi Levéltárak Egyesületének a honlapjáról is:

https://arca.melte.hu/index.php/baranyai-reformatus-egyhazmegye-leveltara

2013-ban pedig elindult hivatalos honlapja a www.baranyaireformatusleveltar.hu címen.[4] A honlap 2021-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megújult, új tartalmakkal gazdagodott.

2017-ben a BREL – a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának építése miatt – ideiglenesen Pécsre a Várady Antal utca 11. szám alatti, az egyházmegye által bérelt épületbe költözött.  2019 augusztusában az intézmény az egyházmegye tulajdonába lévő Engel János József utca 11. szám alatti kétszintes épületbe, illetve annak udvarán lévő 3 db raktárhelyiségbe költözött. Az ingatlant a levéltár a Pécsi Református Kollégiummal és a Baranyai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalával közösen használja.  

A Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának gyűjteménye a kebelében található egyházközségek maradandó értékű hivatali és gazdasági iratai képezik, amelybe beletartoznak a lelkipásztorok által vezetett keresztelési, házassági, halotti anyakönyvek, az egyházközségi levelezések, hivatali iratok, az egyházi szervezetek üléseiről, döntéseiről szóló jegyzőkönyvek, határozatok, egyházi bírósági iratok, amelyek hozzájárulhatnak a Baranyai Református Egyházmegye történetének alaposabb megismeréséhez. A levéltár kb. 170 ifm feldolgozott, és kb. 20–50 ifm feldolgozatlan iratanyagot őriz. Ezek közül a legrégibb dokumentum a nagyharsányi anyakönyv, amelynek első bejegyzése 1741-ből származik. Levéltárunk nagy jelentőségű dokumentumaként tartjuk számon a kiscsányoszRói jobbágyok 1753-ból származó könyörgő levelét földesurukhoz, gróf Batthyány Lajoshoz.

A levéltári könyvtár állománya kb. 10000 kötetből áll, melynek részét képezi Pákozdy László Márton teológiai professzor hagyatéka, Antal Zoltán hagyatéka, illetve a főként művészettörténeti könyveket tartalmazó holland La Bouchere-hagyaték. 2019-ben a Pécsi Református Kollégium iskolakönyvtárában ideiglenesen letétbe helyezett egyházmegyei könyvgyűjtemény, mintegy 5000 kötete is átkerült a levéltár őrzésébe. A könyvtár állomány katalógusa a BREL honlapján is elérhető:

http://katalogus.baranyaireformatusleveltar.hu/hu/

A levéltár muzeális gyűjteménnyel is gazdagodott. Klenódiumgyűjteményét először 2019-ben Botykapeterdről, majd 2021-ben Sellyéről bekerült tárgyak gazdagítják. A Kákicsi Kiss Géza Emlékmúzeum 2021. év nyarán a jégkár következtében károkat szenvedett, s a parókiáról a BREL gyűjteményébe került.

Pécs, 2021. november 29.

Ács Marianna

 


[1] Baranyai Református Egyházmegye Pécsett, 1955. október 12-én tartott egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvében Nagy Ákos nagyvátyi lelkész, az egyházmegye esperese számol be az útról. Benda Kálmán: Baranyai útinapló, 1955. Exodus Kiadó, 2018. p. 21.

[2] Megállapodás a Baranyai Református Egyházmegyébe tartozó egyházközségek levéltári iratanyagának egyesítéséről, további gondozásáról. Tervezet. Budapest- Pécs, 2008.

[3] Andrási Márton Zsuzsanna (szerk.): Baranyai Református Egyházmegye Levéltára repertóriuma. Pécs, 2013.

[4] 2021-ben az NKA támogatásának köszönhetően megújult a BREL honlapja.

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Címünk:
7630 Pécs, Engel J. J. u. 11.

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

 

Arca

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával

Baranyaireformatusleveltar.hu"

A Baranyai Református Egyházmegye Levéltára, mint nyilvános magánlevéltár fenntartója a Baranyai Református Egyházmegye. Levéltárunk a Magyarországi Református Egyház kebelén belül működő nyilvános magánlevéltárak tekintetében az egyetlen egyházmegyei fenntartásban lévő gyűjtemény.

Jogelődje a Felsőbaranyai Református Egyházmegye Levéltára, melynek létrehozásáról 1868-ban döntött az egyházmegye közgyűlése. Az eredetileg Siklóson működő levéltár első vezetője Környei Lajos, lúzsoki lelkipásztor volt. A levéltár feladata az ekkori szemlélet szerint az iratok hiteles megőrzése az utókor számára, illetve az egyházmegye öröklött írásbeli kincseinek megóvása. A második világháború idején a levéltár iratanyagának egy része elpusztult. További jelentős károk keletkeztek az iratanyagban az 1950-es években, amikor a korabeli ideológiai szemlélet alapján a vallásos iratokat nem tekintették maradandó értékű dokumentumoknak.

1954-ban a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára azzal a kéréssel fordult az újjászervezett Baranyai Református Egyházmegyéhez, hogy az egyházmegyei levéltár iratanyagát adja át az egyházkerületi levéltár gondozásába.  1955-ben Benda Kálmán, a Dunnamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének igazgatója Németh Balázs segédlevéltárossal elindult Baranyába, „hogy a baranyai parókiák levéltárait számba vegye, és a fellelt iratanyag begyűjtését elindítsa.”[1]  A Ráday Gyűjtemény Levéltárában 1955-1956-ban és az 1960-as években vették letétbe főképp a lelkipásztorok kérésére átadott, a baranyai egyházközségekben keletkező iratokat.[2] Az iratválogatás után Budapestre kerültek a baranyai reformátusság írott kulturális kincseinek gyöngyszemei. A Siklóson megmaradt iratanyag megóvására egészen 1970-ig nem fektettek hangsúlyt, amikor is az egyházmegye építészeti, tárgyi és írásos emlékeinek védelmére egy felelős személyt neveztek ki. 1977-ben Komlósi Ernő esperes az iratanyag nem megnyugtató helyzetére való tekintettel kezdeményezte, hogy a Baranyában maradt iratanyagot is a Ráday Levéltárban helyezzék el. A Ráday Levéltár azonban helyhiány miatt nem tudta fogadni az iratanyagot, s javasolta, hogy annak megfelelő őrzéséről a Baranyai Református Egyházmegyében gondoskodjanak. 1980-1982-ben az Egyházkerület és az egyházkerületi levéltár szakmai és anyagi támogatásával a Baranyai Református Egyházmegye területéről mintegy 100 iratfolyóméter terjedelmű egyházközségi iratanyagot gyűjtöttek össze Kovács Emil magyarbólyi lelkipásztor irányításával, és helyeztek el Magyarbólyban a református templom egyik használaton kívüli részében. 1991-ig itt őrizték az iratokat. A templomfelújítási munkák és a délszláv válság okán biztonságosabb volt az iratanyagot északabbra, Zengővárkonyba, a református egyházközség parókiájára költöztetni, ahol 1994-ig őrizték.

1993-ban a Baranyai Református Egyházmegye vezetősége Szabó Gábort, jelenleg nagykőrösi lelkipásztort 1993-ban nevezte ki a levéltárossá. Az ő kezdeményezésére Zengővárkonyból az iratok a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumának épületébe kerültek. A beköltözéssel egyidejűleg, Szabó Gábor az egyházmegye vezetőségének támogatásával kezdeményezte az archívum nyilvános magánlevéltárrá nyilvánítását, melynek eredményeképpen a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1999. március 18-án kelt határozatában a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárát (BREL) nyilvános magánlevéltárrá nyilvánította. 2009-ben az intézmény új elhelyezést kapott a Pécsi Református Kollégium területén egy levéltári célokra kialakított épületben. 2011-ben Peterdi Dániel, esperes és az akkori levéltáros, Andrássy Zsuzsanna kezdeményezésére a Ráday Levéltárban 1955-ben letétbe helyezett iratok egy része visszakerült a BREL-be.

2012-ben a BREL új fondrendszert vezetett be,[3] melyet 2015-től új alapokra helyzetünk, s azóta is folyamatosan továbbfejlesztettünk, és bővítettünk.  A feldolgozással párhuzamosan napi szinten bővítjük jelenleg is.

A fondjegyzék elérhető a BREL honlapjáról:

 http://www.baranyaireformatusleveltar.hu/fond-es-allagjegyzek

valamint a Magyarországi Egyházi Levéltárak Egyesületének a honlapjáról is:

https://arca.melte.hu/index.php/baranyai-reformatus-egyhazmegye-leveltara

2013-ban pedig elindult hivatalos honlapja a www.baranyaireformatusleveltar.hu címen.[4] A honlap 2021-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megújult, új tartalmakkal gazdagodott.

2017-ben a BREL – a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának építése miatt – ideiglenesen Pécsre a Várady Antal utca 11. szám alatti, az egyházmegye által bérelt épületbe költözött.  2019 augusztusában az intézmény az egyházmegye tulajdonába lévő Engel János József utca 11. szám alatti kétszintes épületbe, illetve annak udvarán lévő 3 db raktárhelyiségbe költözött. Az ingatlant a levéltár a Pécsi Református Kollégiummal és a Baranyai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalával közösen használja.  

A Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának gyűjteménye a kebelében található egyházközségek maradandó értékű hivatali és gazdasági iratai képezik, amelybe beletartoznak a lelkipásztorok által vezetett keresztelési, házassági, halotti anyakönyvek, az egyházközségi levelezések, hivatali iratok, az egyházi szervezetek üléseiről, döntéseiről szóló jegyzőkönyvek, határozatok, egyházi bírósági iratok, amelyek hozzájárulhatnak a Baranyai Református Egyházmegye történetének alaposabb megismeréséhez. A levéltár kb. 170 ifm feldolgozott, és kb. 20–50 ifm feldolgozatlan iratanyagot őriz. Ezek közül a legrégibb dokumentum a nagyharsányi anyakönyv, amelynek első bejegyzése 1741-ből származik. Levéltárunk nagy jelentőségű dokumentumaként tartjuk számon a kiscsányoszRói jobbágyok 1753-ból származó könyörgő levelét földesurukhoz, gróf Batthyány Lajoshoz.

A levéltári könyvtár állománya kb. 10000 kötetből áll, melynek részét képezi Pákozdy László Márton teológiai professzor hagyatéka, Antal Zoltán hagyatéka, illetve a főként művészettörténeti könyveket tartalmazó holland La Bouchere-hagyaték. 2019-ben a Pécsi Református Kollégium iskolakönyvtárában ideiglenesen letétbe helyezett egyházmegyei könyvgyűjtemény, mintegy 5000 kötete is átkerült a levéltár őrzésébe. A könyvtár állomány katalógusa a BREL honlapján is elérhető:

http://katalogus.baranyaireformatusleveltar.hu/hu/

A levéltár muzeális gyűjteménnyel is gazdagodott. Klenódiumgyűjteményét először 2019-ben Botykapeterdről, majd 2021-ben Sellyéről bekerült tárgyak gazdagítják. A Kákicsi Kiss Géza Emlékmúzeum 2021. év nyarán a jégkár következtében károkat szenvedett, s a parókiáról a BREL gyűjteményébe került.

Pécs, 2021. november 29.

Ács Marianna

 


[1] Baranyai Református Egyházmegye Pécsett, 1955. október 12-én tartott egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvében Nagy Ákos nagyvátyi lelkész, az egyházmegye esperese számol be az útról. Benda Kálmán: Baranyai útinapló, 1955. Exodus Kiadó, 2018. p. 21.

[2] Megállapodás a Baranyai Református Egyházmegyébe tartozó egyházközségek levéltári iratanyagának egyesítéséről, további gondozásáról. Tervezet. Budapest- Pécs, 2008.

[3] Andrási Márton Zsuzsanna (szerk.): Baranyai Református Egyházmegye Levéltára repertóriuma. Pécs, 2013.

[4] 2021-ben az NKA támogatásának köszönhetően megújult a BREL honlapja.

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Címünk:
7630 Pécs, Engel J. J. u. 11.

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

 

Arca

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával