A Baranyai Református Egyházmegye Levéltára[1]

könyvtárának gyűjtőköri szabályzata, 

gyarapításának koncepciója

A Baranyai Református Egyházmegye Levéltára (BREL) nyilvános magánlevéltár, melyet a Baranyai Református Egyházmegye (BREM) tart fenn. E tény meghatározza a gyűjtőkörét is. 

A BREL feladatának tekinti a református elődök által kezdett gyűjtőmunkát folytatni, így a reformáció – nemzetközi, magyarországi és helyi – lelki, szellemi és kulturális örökségét őrizni, gondozni, gyűjteni és feltárni.

A BREL a következő tematikákban gyűjt könyveket:

I. BREL KÉZIKÖNYVTÁRA[2] (KEZI)

I.1. Az iratanyag feldolgozásához és egyéb levéltári feladatok ellátását segítő szakkönyvek:

 1. a levéltári munka elméletére és gyakorlatára,
 2. a levéltár illetékességi és gyűjtőkörébe tartozó szervek (gyülekezeti irattárak, egyházkormányzati szervek, köznevelési intézmények, alapítványok, egyesületek) ügyvitelére és ügykezelésére,
 3. a levéltári anyag használhatóvá tételére (rendezést, segédletkészítést elősegítendő) vonatkozó irodalmak.
 4. A levéltár-pedagógia foglalkozásokat segítő irodalmak.[3]

I.2 A BREL iratanyag kutatást elősegítő általános segédkönyvek (lexikonok, szótárak, névtárak, címtárak), a magyar és egyetemes történeti összefoglaló művek.

I. 3. A Magyarországi Református Egyház, a Dunamelléki Református egyházkerület, a Trianon előtti Felső - és Alsóbaranyai Református Egyházmegye, a Baranyai Református Egyházmegye, s e területekhez tartozó gyülekezetek illetve intézmények, egyesületek történetéhez valamint az itt élő és tevékenykedő jelentős személyiségek életútjához, tevékenységéről szóló irodalmak.

II. PARÓKIÁLIS KÖNYVÁLLOMÁNY

A BREL feladata a jelenben és a jövőben is, hogy a gyűjtőkörébe tartozó, elnéptelenedő egyházközségek parókiális könyvtárállományát[4] begyűjtse és megőrizze az utókor számára.

III. KÖNYVTÁRHAGYATÉKOK

A BREL megőrzi a levéltár számára adományozott hagyatéki könyvtárakat. Így a következő állományok kerültek a szakkönyvtárba:

Pákozdy László Márton (PLM) hagyatéka (1995)[5]

A Johannita Lovagrend által adományozott Labouchere-hagyaték (LAB) (2001)[6] .

IV. A BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE KÖNYVTÁRA (BREM)

2019. december 13-án vettük át a Pécsi Református Kollégium könyvtárának ideiglenes megőrzéséből a pécsi református gyülekezeti tagok által adományozott könyvek állományát, a Baranyai Református Egyházmegye Könyvtárát (BREM).[7]

Jelenleg a BREL szakkönyvtárának állománya 10 820 db könyv, melyek közül

muzeális darabok:

 • 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum 1 db van (Néhai B.E. tiszteletes Tudós Miklós Sámuelnek míg élt…minden halotti orátzióji…, Vebb Simon Péter, 1700.)
 • 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentum 168 db.
 • Összesen 169 db muzeális könyvet őrzünk.

[1] Továbbiakban: BREL.

[2] Kézikönyvtár (KÉZI). Jelenleg 479 db könyvet tartalmaz.

[3] A BREL és a Pécsi Református Kollégium együttműködési megállapodást kötött levéltár-pedagógiai foglalkozások tartására. A BREL és a PTE partnerintézményeként lehetőséget nyújt arra, hogy e programokban részt vegyenek a PTE osztatlan tanár szakos hallgatói közül azok, akik közösségi gyakorlatukat itt szeretnék teljesíteni.

[4] Parókiális könyvtár. Barla Szabó Dániel valamint Sipos Dániel-féle könyvhagyaték (Siklósról 2003-ban). Jelenleg 545 db könyvet tartalmaz.

[5] 3514 kötet

[6] 1258 kötet

[7] 5024 kötet.

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Címünk:
7630 Pécs, Engel J. J. u. 11.

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

 

Arca

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával

Baranyaireformatusleveltar.hu"

A Baranyai Református Egyházmegye Levéltára[1]

könyvtárának gyűjtőköri szabályzata, 

gyarapításának koncepciója

A Baranyai Református Egyházmegye Levéltára (BREL) nyilvános magánlevéltár, melyet a Baranyai Református Egyházmegye (BREM) tart fenn. E tény meghatározza a gyűjtőkörét is. 

A BREL feladatának tekinti a református elődök által kezdett gyűjtőmunkát folytatni, így a reformáció – nemzetközi, magyarországi és helyi – lelki, szellemi és kulturális örökségét őrizni, gondozni, gyűjteni és feltárni.

A BREL a következő tematikákban gyűjt könyveket:

I. BREL KÉZIKÖNYVTÁRA[2] (KEZI)

I.1. Az iratanyag feldolgozásához és egyéb levéltári feladatok ellátását segítő szakkönyvek:

 1. a levéltári munka elméletére és gyakorlatára,
 2. a levéltár illetékességi és gyűjtőkörébe tartozó szervek (gyülekezeti irattárak, egyházkormányzati szervek, köznevelési intézmények, alapítványok, egyesületek) ügyvitelére és ügykezelésére,
 3. a levéltári anyag használhatóvá tételére (rendezést, segédletkészítést elősegítendő) vonatkozó irodalmak.
 4. A levéltár-pedagógia foglalkozásokat segítő irodalmak.[3]

I.2 A BREL iratanyag kutatást elősegítő általános segédkönyvek (lexikonok, szótárak, névtárak, címtárak), a magyar és egyetemes történeti összefoglaló művek.

I. 3. A Magyarországi Református Egyház, a Dunamelléki Református egyházkerület, a Trianon előtti Felső - és Alsóbaranyai Református Egyházmegye, a Baranyai Református Egyházmegye, s e területekhez tartozó gyülekezetek illetve intézmények, egyesületek történetéhez valamint az itt élő és tevékenykedő jelentős személyiségek életútjához, tevékenységéről szóló irodalmak.

II. PARÓKIÁLIS KÖNYVÁLLOMÁNY

A BREL feladata a jelenben és a jövőben is, hogy a gyűjtőkörébe tartozó, elnéptelenedő egyházközségek parókiális könyvtárállományát[4] begyűjtse és megőrizze az utókor számára.

III. KÖNYVTÁRHAGYATÉKOK

A BREL megőrzi a levéltár számára adományozott hagyatéki könyvtárakat. Így a következő állományok kerültek a szakkönyvtárba:

Pákozdy László Márton (PLM) hagyatéka (1995)[5]

A Johannita Lovagrend által adományozott Labouchere-hagyaték (LAB) (2001)[6] .

IV. A BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE KÖNYVTÁRA (BREM)

2019. december 13-án vettük át a Pécsi Református Kollégium könyvtárának ideiglenes megőrzéséből a pécsi református gyülekezeti tagok által adományozott könyvek állományát, a Baranyai Református Egyházmegye Könyvtárát (BREM).[7]

Jelenleg a BREL szakkönyvtárának állománya 10 820 db könyv, melyek közül

muzeális darabok:

 • 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum 1 db van (Néhai B.E. tiszteletes Tudós Miklós Sámuelnek míg élt…minden halotti orátzióji…, Vebb Simon Péter, 1700.)
 • 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentum 168 db.
 • Összesen 169 db muzeális könyvet őrzünk.

[1] Továbbiakban: BREL.

[2] Kézikönyvtár (KÉZI). Jelenleg 479 db könyvet tartalmaz.

[3] A BREL és a Pécsi Református Kollégium együttműködési megállapodást kötött levéltár-pedagógiai foglalkozások tartására. A BREL és a PTE partnerintézményeként lehetőséget nyújt arra, hogy e programokban részt vegyenek a PTE osztatlan tanár szakos hallgatói közül azok, akik közösségi gyakorlatukat itt szeretnék teljesíteni.

[4] Parókiális könyvtár. Barla Szabó Dániel valamint Sipos Dániel-féle könyvhagyaték (Siklósról 2003-ban). Jelenleg 545 db könyvet tartalmaz.

[5] 3514 kötet

[6] 1258 kötet

[7] 5024 kötet.

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Címünk:
7630 Pécs, Engel J. J. u. 11.

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

 

Arca

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával