FONDOK: 9 fond

ÉVKÖR: 1805- 2019

LEÍRÁS: A levéltár egyetlen szervetlen fondcsoportja, mely a következő fondokat tartalmazza: Sajtó, média; Prédikációk; Pecsétnyomók; Fotók, képek; Térképek, tervrajzok; Kéziratok, tanulmányok; MRE iratai; Klenódiumok; Textíliák; Bankjegyek, pénzérmék.

JELZET

SZINT

CÍM

TÁRGY&TARTALOM

MEGŐRZÉS TÖRTÉNET/ FELDOLGOZÁS

ÉVKÖR

FM/DOBOZ

D.

Fondcsoport

Gyűjtemények

   

Évkör

1805- 2019

 

1.

fond

Sajtó, média

       

a.

állag

Kálvinista Lobogó

 

 

1925-1927

25 példány

b.

állag

Baranyai Református Őrálló

 

 

1937-1944

50 példány

c.

állag

Reformátusok Lapja (a pécsi gyülekezet lapja)

 

 

1919-1942

41 példány

d.

állag

Egyéb újságcikkek, fénymásolatok

       

2.

fond

Prédikációk

   

1921–1989

6  doboz

3.

fond

Pecsétnyomók

     

46 db

4.

fond

Fotók, képek

     

250 db fénykép

5.

fond

Térképek, tervrajzok

 

 

1830-2001

488 db, 1 füzet/ 7 doboz

a.

állag

Térképek

     

38 db + 1 füzet

 

tétel

Baranya megye

     

1 db

   

Baranya vármegye térképe és hozzá kapcsolódó levél

Szava fondjából

 

1940

1 db

 

tétel

Baranya- Somogy

Zaláta fondjából

 

1972

1 db

 

tétel

Bihar megye

Harkány fondjából

   

1 db

 

tétel

Budapest

   

1948

1 db

 

tétel

Dél-Baranya

     

1 db

   

A Dunamelléki Reformáts Egyházkerület

     

1 db

 

tétel

Harkány- a község által kijelölt vásártér és a község fekvése tekintettel a vásártérre

     

1 db

 

tétel

Hidas

     

1 db

   

Hunyad megye

Harkány fondjából

   

1 db

 

tétel

Kistótfalu község térképe

   

1953

1 db

 

tétel

A komlói református lelkészség térképei

     

2 db

 

tétel

Kölked- helyszínrajz, út kikövezésére vonatkozó tervezet

   

1904

1 db

 

tétel

Magyarország közigazgatási és közlekedési térképe 1926

   

1926

17 db

 

tétel

Magyarország politikai térképe

   

1947

1 db

 

tétel

A Magyar Szent Korona országai, 1914 (nyomtatott, laminált)

     

1 db

 

tétel

A mattyi puszta felső részének felosztási térképe

   

1922

1 db

 

tétel

Páprád- tanítói birtok felosztása; leendő templom helye

   

1868

2 db

 

tétel

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

   

1920

1 db

 

tétel

Történelmi atlasz az ókori Róma történetéhez

N.A.Maskin: Az Ókori Róma története c. egyetemi tankönyv melléklete

   

 1 db füzet

 

tétel

Baranya - „vázlatos vízrajzi állapot 1838-ból (Kóczyán József megyei térképe alapján)”

Vejti-Zaláta fondjából

   

1 db

b.

állag

Tervrajzok

   

1830-2001

399 db + iratok/ 4 doboz

1.        

tétel

Babarc, templom

   

1997

3 db

2.        

tétel

Becefa, iskolaépítéshez tervrajzok

   

1940

2 db

3.        

tétel

Becefa-Zsibót, sertés- és baromfiól terve

   

1949

1 db

4.        

tétel

Belvárdgyula, templom

   

1858,1861

5 db

5.        

tétel

Belvárdgyula, helyszínrajz

   

1858

1 db

6.        

tétel

Beremend, templom

   

1986

3 db

7.        

tétel

Bürüs-Várad, tanítói lakás és tanterem, gazdasági épület

     

1 db

8.        

tétel

Bürüs-Várad, alaprajz megnevezés nélkül

   

1883

1 db

9.        

tétel

Bürüs-Várad, gazdasági épület

     

1 db

10.    

tétel

Bürüs-Várad, iskola és tanítói lak

   

1881-1883

4 db

11.    

tétel

Bürüs-Várad, gazdasági épületek tanítói lak mellett

   

1893

1 db

12.    

tétel

Csányoszró,  templom távlati képe

   

1924

1 db

13.    

tétel

Csányoszró, lelkészlak tervrajzai

   

1912

2 db

14.    

tétel

Csányoszró, pajtabontási tervek

   

1966

8 db

15.    

tétel

Csányoszró, torony

   

1923-1924

4 db

16.    

tétel

Csarnóta, templom

     

1 db

17.    

tétel

Csarnóta, kultúrház

   

1939

1 db

18.    

tétel

Csarnóta, „ref. egyház építkezése”

   

1939

1 db

19.    

tétel

Diósviszló, torony-csúcsgömb és csillag

   

1900

1 db

20.    

tétel

Diósviszló , úrasztala

   

1900

1 db

21.    

tétel

Diósviszló, népiskola, tanítói lakás

   

1936-1937

4 db

22.    

tétel

Diósviszló, vertvas-harangállvány

   

1904

2 db

23.    

tétel

Drávacsehi, iskola és tanítói lakás

   

1948

1 db

24.    

tétel

Drávacsepely, templomtorony

   

1910

2 db

25.    

tétel

Drávacsepely, iskola és tanítói lak

   

1936-1939

2 db

26.    

tétel

Drávafok, templom alaprajz

     

1 db

27.    

tétel

Drávafok, iskola

   

1941

1 db

28.    

tétel

Drávafok, lelkészlak és gyűlésterem

   

1934, 1936, 1937

6 db

29.    

tétel

Drávafok, templom és lelkészlak helyszínrajza

   

1936

1 db

30.    

tétel

Drávafok, megnevezés nélküli tervrajz

     

1 db

31.    

tétel

Drávapalkonya, templom

     

2 db

32.    

tétel

Drávapalkonya, áll.ált.iskola, tanítói lakás, udvar, kert alaprajza

     

1 db

33.    

tétel

Drávaszabolcs,  iskola és tanítói lakás

     

1 db

34.    

tétel

Drávaszabolcs, harang műszaki rajza

   

1956

1 db

35.    

tétel

Drávaszabolcs, templom

     

1 db

36.    

tétel

Izrói templom felvételi alaprajza a drávaszabolcsi határban

   

1805

1 db

37.    

tétel

Drávaszerdahely, templom alaprajza és beosztása

     

1 db

38.    

tétel

Egyházasharaszti, ref. elemi iskola és tanítólakás alaprajza

   

1941

1 db

39.    

tétel

Egyházasharaszti, templom vízelvezetése

   

2000

1 db

40.    

tétel

Egyházasharaszti, pajtabontási tervek

Siklósnagyfalu fondjából

 

1963

3 db

41.    

tétel

Garé, templom

     

1 db

42.    

tétel

Garé, megnevezés nélküli tervrajz

   

1868

1 db

43.    

tétel

Gyöngyfa , községi ref. elemi népiskola

   

1937

2 db

44.    

tétel

Harkány, iskola és további épületek helyszínrajza

   

1944

1 db

45.    

tétel

Harkány, ref.paplak toldaléképülete

   

1937

1 db

46.    

tétel

Harkány, ref. elemi iskola és tanítói lakás

   

1936

2 db

47.    

tétel

Hidas, a 220-222. hrsz. beltelken romosan álló melléképület vázrajza

   

1959

1 db

48.    

tétel

Hobol, pajtaépület bontása

   

1961

1 db

49.    

tétel

Ipacsfa, templomfelújítás

   

1999

2 db

50.    

tétel

Ipacsfa, templom alaprajza és beosztása

     

1 db

51.    

tétel

Kákics, iskola

   

1881

1 db

52.    

tétel

Kákics, I. világháborús  emlékmű

   

1923

1 db

53.    

tétel

Kákics, műemléktemplom belső alaprajza

   

1958

1 db

54.    

tétel

Kémes, lelkészlak tetőterve

   

1856

1 db

55.    

tétel

Kemse, templomtervezet

   

1912

1  db

56.    

tétel

Kemse, templom-homlokzat, alaprajz, szószék

   

1912

1  db

57.    

tétel

Kemse, templomtorony és katedra -póttervezet

   

1897

1  db

58.    

tétel

Kétújfalu, templom alaprajza

     

1 db

59.    

tétel

Kisharsány, templom alaprajza

   

1830

1 db

60.    

tétel

Kisharsány, toronyfedélzet

   

1918

1 db

61.    

tétel

Kisharsány, templomban helyezendő vonócsavar részletrajza

   

1907

1 db

62.    

tétel

Kisharsány, hősi emlékmű és országzászló

   

1944

1 db

63.    

tétel

Kisharsány, egyházi pincehely alaprajza

     

1 db

64.    

tétel

Kisharsány, térrajz 267-268. hrsz. ingatlanok megosztásáról

   

1941

1 db

65.    

tétel

Kisharsány, lelkészi tanítói beltelek

   

1878

1 db

66.    

tétel

Kisharsány, Miksa József családi sírboltja

   

1939

1 db

67.    

tétel

Kistótfalu, ref. iskola

   

1936

1 db

68.    

tétel

Kistótfalu, templomtoronysüveg

   

1987

2 db

69.    

tétel

Kistótfalu, templomtorony

   

1949

3 db

70.    

tétel

Kistótfalu, lelkészlak, alaprajz

   

1911

1 db

71.    

tétel

Kistótfalu, osrcsa házak alaprajza

   

1943

1 db

72.    

tétel

Kistótfalu, gazdasági épületek alaprajza

     

2 db

73.    

tétel

Kistótfalu, templomtető

   

1914

1 db

74.    

tétel

Kistótfalu, vázlatrajzok beltelek megosztásához

   

1952

2 db

75.    

tétel

Kistótfalu, földmegosztási vázrajz

   

1977

1 db

76.    

tétel

Kistótfalu, lelkészlak

   

1910

3 db

77.    

tétel

Kistótfalu, iskolaépület

   

1936

1 db

78.    

tétel

Kistótfalu, iskolaépítkezés helyszínrajza

     

1 db

79.    

tétel

Komló, vázrajz ingatlan felosztásáról

   

1952

1 db

80.    

tétel

Kórós, lelkészi birtok

     

1 db

81.    

tétel

Kórós, templomkerítés

   

1927

1 db

82.    

tétel

Kórós, esperes részére építendő iroda és folyosó

   

1911

1 db

83.    

tétel

Kórós: legelő, rét

     

2 db

84.    

tétel

Kórós, szentmártoni szőlőföld

   

1905

1 db

85.    

tétel

Kórós, templom restaurálásának tervei

   

1976-1977

 36 db

86.    

tétel

Kovácshida, a templom beosztása és alaprajza

   

1958

1 db

87.    

tétel

Kovácshida, lelkészlak

   

1910

2 db

88.    

tétel

Kovácshida, parókia felújítása

   

1999

2 db

89.    

tétel

Kölked, templomtorony

   

1836

1 db

90.    

tétel

Lúzsok, iskola

   

1883, 1913

3 db

91.    

tétel

Lúzsok, iskola, tanítói lakás és melléképületek

   

1913

2 db

92.    

tétel

Lúzsok, megnevezetlen épület terve

     

1 db

93.    

tétel

Marócsa, templom alaprajza

   

1958

1 db

94.    

tétel

Matty, templom alaprajza

     

1 db

95.    

tétel

Matty, „papház”

   

1896

1 db

96.    

tétel

Matty, iskola és tanítói lakás

   

1939

3 db

97.    

tétel

Matty, istálló és fészer alaprajza

   

1908

1 db

98.    

tétel

Nagycsány, iskola és lakás- alaprajz

     

1 db

99.    

tétel

Nagydobsza, istálló-pajta

   

1958

1 db

100.                       

tétel

Nagyharsány, templomkerítés

   

1900

1 db

101.                       

tétel

Nagyharsány, úrasztala

   

1900

1 db

102.                       

tétel

Nagypall, templomtorony

     

1 db

103.                       

tétel

Nagypall, toldaléképület

   

1943

1 db

104.                       

tétel

Nagypall, ref. elemi népiskola

   

1943

4 db

105.                       

tétel

Nagypall, ref. iskolánál készítendő wc és támfal

   

1943

4 db

106.                       

tétel

Nagypeterd, elemi iskola és leventeotthon

   

1941

3 db

107.                       

tétel

Nagypeterd, Alsó-hegy dűlőben 1326/2.hrsz. alatt lévő pince vázrajza

   

1955

1 db

108.                       

tétel

Nagypeterd, vázrajz pajtabontáshoz

   

1955

1 db

109.                       

tétel

Nagypeterd, megnevezetlen tervrajz

     

1 db

110.                       

tétel

Nagytótfalu, iskola és hozzá tartozó épületek alaprajzai

   

1950

1 db

111.                       

tétel

Nagytótfalu, gyülekezeti terem és lakás

   

1982

6 db

112.                       

tétel

Nagytótfalu, megnevezés nélküli tervek

     

9 db

113.                       

tétel

Nagytótfalu, megnevezés nélküli helyszínrajz és alaprajz

   

1937

1 db

114.                       

tétel

Nemeske, elemi iskola és tanítói lakás

   

1942

2 db+irat

115.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, templom (alaprajz, homlokzat)

   

1931

2 db

116.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, gyülekező terem, iroda

   

1966

2 db

117.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, bontandó lelkészlak

   

1966

1 db

118.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, bontandó pince

   

1960

1 db

119.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, bontandó istálló és pajta

   

1960

1 db

120.                       

tétel

Okorág, templomtorony

   

1935-1936

3 db

121.                       

tétel

Okorág, gazdasági melléképület bontása

   

1966

4 db

122.                       

tétel

Old, garázs és tüzelőtároló

   

2000

1 db

123.                       

 

Palotabozsok, lakóépület bővítése imaházzal

   

2000-2001

26 db

124.                       

tétel

Páprád, lelkészlak

   

1914

2 db

125.                       

tétel

Páprád, lelkészlak és iskola

     

3 db

126.                       

tétel

Páprád, templom

     

1 db

127.                       

tétel

Pécs, Indóház u.31. ház udvari szárnyépületének átalakítása

   

1926

1 db

128.                       

tétel

Pécs, gyülekezeti terem alaprajza

   

1942

1 db

129.                       

tétel

Pécs, az egyházközség telke a Kálvin u. mellett

     

1 db

130.                       

tétel

Pécs, templompadok

   

1906

1 db

131.                       

tétel

Pécs, vázrajz a 18866 hrsz.ú földről

     

1 db

132.                       

tétel

Pécs, síremléktervek

   

1959-1960

4 db

133.                       

tétel

Pécs,Zombor u. 10. sz. ház alaprajza

     

1 db

134.                       

tétel

Pécs, helyszínrajz ingatlan megosztásáról

   

1912

1 db

135.                       

tétel

Pécs, a templom fedélszék rajza

     

1 db

136.                       

tétel

Pécs, cserépkályha

     

1 db

137.                       

tétel

Pécs, gyülekezeti terem kibővítése

   

1933

7 db

138.                       

tétel

Pécs, padlás-emeleti szoba, Ferenc József u.33

   

1930

1 db

139.                       

tétel

Pécs, a 2175. hrsz. telken építendő kerítésfal terve

   

1935

1 db

140.                       

tétel

Pécs, Ferenc J. út 31. sz. házhoz toldalék

   

1930

1 db

141.                       

tétel

Pécs, acélöntésű harang méret nélküli ábrája

   

1918

1 db

142.                       

tétel

Pécs, gyülekezeti terem és segédlelkész- lakás

   

1920

2 db

143.                       

tétel

Pécs, templomtelek kerítésfala

   

1917

1 db

144.                       

tétel

Pécs, alagcsövezési munkák (hossz-szelvények, helyszínrajz és műtárgy)

   

1916

1 db

145.                       

tétel

Pécs, helyszínrajz, templom melletti ingatlanok (pécsi telekkönyvi betétben 31.sz/7520.2 hrsz, 7521-2, 7522-1 hrsz, továbbá a 4988 bet.sz./7519-1-b és 7519-2 hrsz.) megosztásáról

   

1912-1913

1 db

146.                       

tétel

Pécs, térvázlatok a pécsi 31. sz. betétben foglalt 7520/2.b.hrszámú ingatlan megosztásáról

   

1917

2 db

147.                       

tétel

Peterd, iskola alaprajza

     

2 db

148.                       

tétel

Peterd, lelkészlak

   

1914

4 db

149.                       

tétel

Rádfalva, iskola alaprajza

   

1943

1 db

150.                       

tétel

Rádfalva, gazdasági épület bontása

   

1962

1 db

151.                       

tétel

Rádfalva, toronytetőzet

     

1 db

152.                       

tétel

Rádfalva, ablakok

     

1 db

153.                       

tétel

Rádfalva, lelkészlakás alaprajza

   

1958

1 db

154.                       

tétel

Rónádfa, kerítés

   

1912

1 db

155.                       

tétel

Rónádfa, iskola, tanítói lakás és melléképületek

   

1914

1 db

156.                       

tétel

Rózsafa, templomtorony

   

1938

2 db

157.                       

tétel

Rózsafa, gazdasági épület

   

1964

1 db

158.                       

tétel

Sámod, lelkészlak

   

1894

1 db

159.                       

tétel

Sellye, templom

   

1861

1 db

160.                       

tétel

Sellye, iskola

   

1937

1 db

161.                       

tétel

Siklós, kerítés

     

3 db

162.                       

tétel

Somogyviszló, műemlékszobor

   

1929

1 db

163.                       

tétel

Somogyviszló, lelkészlakás vázlata földszinti alapzattal

   

1947

1 db

164.                       

tétel

Somogyviszló, pajtabontási terv

   

1966

1 db

165.                       

tétel

Sósvertike, népiskola alaprajza

     

1 db

166.                       

tétel

Szaporca, templomtorony és -fedél terve

   

1948

2 db

167.                       

tétel

Szaporca, templom  újjáépítésének tervrajzai és iratai

   

1968

21 db terv +0,005 ifm irat

168.                       

tétel

Szigetvár, templom-tervrajzok

   

1930

4 db

169.                       

tétel

Terehegy, lelkészlak átalakítási tervrajzai

   

1914

2 db

170.                       

tétel

Terehegy, templomhoz készítendő feljárat metszete

   

1930

1 db

171.                       

tétel

Terehegy, templom toronytető újjáépítésének tervrajza

   

1930

1 db

172.                       

tétel

Túrony, iskola

   

1911, 1935

2 db

173.                       

tétel

Túrony, iskola és tanítólakás

   

1941

1 db

174.                       

tétel

Újpetre, gazdasági épület bontása

   

1960

1 db

175.                       

tétel

Vajszló, lelkészlak

   

1928

1 db

176.                       

tétel

Vejti, iskola és tanítói lak

   

1890

2 db

177.                       

tétel

Vejti, templomtorony

   

1909

1 db

178.                       

tétel

Villány, imaház

   

1982

24 db

179.                       

tétel

Zaláta, iskola

     

1 db

180.                       

tétel

Zaláta, pajtabontás tervrajzai és iratai

   

1967

2 db tervrajz és 5 folio irat

181.                       

tétel

Ismeretlen forrásból, gazdasági épületek

   

1957

1 db

182.                       

tétel

Ismeretlen forrásból, metszetek

     

1 db

183.                       

tétel

Ismeretlen forrásból, iskola és lakás

     

1 db

c.

állag

Orgonatervek, rajzok

   

1891-1939

22 db / 2 doboz

 

tétel

Becefa-Zsibót

   

1911

1 db

 

tétel

Bürüs-Várad

   

1911

1 db

 

tétel

Csányoszró

   

1912

2 db

 

tétel

Dencsháza

   

1938

4 db

   

Diósviszló

     

3 db

 

tétel

Drávafok

   

1938-1939

2 db

 

tétel

Harkány

   

1882

1 db

 

tétel

Katádfa

   

1938

1 db

 

tétel

Kisharsány

   

1891

2 db

 

tétel

Magyarújfalu

     

1 db

 

tétel

Szigetvár

   

1935

1 db+ iratok

 

tétel

Zaláta

   

20.sz. eleje

1 db

 

tétel

Ismeretlen forrásból

     

2 db

6.

fond

Kéziratok, tanulmányok

felölelt tárgykörök: szépirodalom, teológia, egyház, vallás, neveléstudomány, lelkigondozás,  tanügy, társadalom, életrajz, történelem, földrajz, etimológia

 

1885-2019

0,34 ifm / 4 doboz

7.

fond

MRE  iratok

 

 

 

43 doboz

a

sorozat

MRE Zsinata

 

 

 

 

b

sorozat

MRE Konvent

 

 

 

 

c

sorozat

Dunamelléki  Református Egyházkerület kiadványai

 

 

 

 

d

sorozat

Dunántúli Református Egyházkerület

 

 

 

 

e

sorozat

Tiszántúli Református Egyházkerület

 

 

 

 

f

sorozat

Tiszáninneni Református Egyházkerület

 

 

 

 

g.

sorozat

Vegyes

 

 

 

 

8.

fond

Klenódiumok

Botykapeterd (2019)

 

n.i.

16 db

 

 

fali kép:  40,7x2,5x2 cm-es, sérült fakeretben papírra nyomtatott bibliai idézet (Márk 10:14)

Botykapeterd (2019)

 

 

1 db

 

 

keresztelőkancsó

Botykapeterd (2019)

   

2 db

 

 

boroskancsó

Botykapeterd (2019)

   

1 db

 

 

üveg butella

Botykapeterd (2019)

   

1 db

 

 

kehely

Botykapeterd (2019)

   

2 db

 

 

 kehely

Botykapeterd (2019)

 

 

2 db

 

 

fehér porcelánkancsó

Botykapeterd (2019)

 

 

1 db

 

 

kenyérosztó tányérok

Botykapeterd (2019)

 

 

6 db

9.

fond

Textíliák

Botykapeterd (2019)

 

n.i.

5 db

10.

fond

Bankjegyek, pénzérmék

 

 

 

 

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával

Baranyaireformatusleveltar.hu"

FONDOK: 9 fond

ÉVKÖR: 1805- 2019

LEÍRÁS: A levéltár egyetlen szervetlen fondcsoportja, mely a következő fondokat tartalmazza: Sajtó, média; Prédikációk; Pecsétnyomók; Fotók, képek; Térképek, tervrajzok; Kéziratok, tanulmányok; MRE iratai; Klenódiumok; Textíliák; Bankjegyek, pénzérmék.

JELZET

SZINT

CÍM

TÁRGY&TARTALOM

MEGŐRZÉS TÖRTÉNET/ FELDOLGOZÁS

ÉVKÖR

FM/DOBOZ

D.

Fondcsoport

Gyűjtemények

   

Évkör

1805- 2019

 

1.

fond

Sajtó, média

       

a.

állag

Kálvinista Lobogó

 

 

1925-1927

25 példány

b.

állag

Baranyai Református Őrálló

 

 

1937-1944

50 példány

c.

állag

Reformátusok Lapja (a pécsi gyülekezet lapja)

 

 

1919-1942

41 példány

d.

állag

Egyéb újságcikkek, fénymásolatok

       

2.

fond

Prédikációk

   

1921–1989

6  doboz

3.

fond

Pecsétnyomók

     

46 db

4.

fond

Fotók, képek

     

250 db fénykép

5.

fond

Térképek, tervrajzok

 

 

1830-2001

488 db, 1 füzet/ 7 doboz

a.

állag

Térképek

     

38 db + 1 füzet

 

tétel

Baranya megye

     

1 db

   

Baranya vármegye térképe és hozzá kapcsolódó levél

Szava fondjából

 

1940

1 db

 

tétel

Baranya- Somogy

Zaláta fondjából

 

1972

1 db

 

tétel

Bihar megye

Harkány fondjából

   

1 db

 

tétel

Budapest

   

1948

1 db

 

tétel

Dél-Baranya

     

1 db

   

A Dunamelléki Reformáts Egyházkerület

     

1 db

 

tétel

Harkány- a község által kijelölt vásártér és a község fekvése tekintettel a vásártérre

     

1 db

 

tétel

Hidas

     

1 db

   

Hunyad megye

Harkány fondjából

   

1 db

 

tétel

Kistótfalu község térképe

   

1953

1 db

 

tétel

A komlói református lelkészség térképei

     

2 db

 

tétel

Kölked- helyszínrajz, út kikövezésére vonatkozó tervezet

   

1904

1 db

 

tétel

Magyarország közigazgatási és közlekedési térképe 1926

   

1926

17 db

 

tétel

Magyarország politikai térképe

   

1947

1 db

 

tétel

A Magyar Szent Korona országai, 1914 (nyomtatott, laminált)

     

1 db

 

tétel

A mattyi puszta felső részének felosztási térképe

   

1922

1 db

 

tétel

Páprád- tanítói birtok felosztása; leendő templom helye

   

1868

2 db

 

tétel

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

   

1920

1 db

 

tétel

Történelmi atlasz az ókori Róma történetéhez

N.A.Maskin: Az Ókori Róma története c. egyetemi tankönyv melléklete

   

 1 db füzet

 

tétel

Baranya - „vázlatos vízrajzi állapot 1838-ból (Kóczyán József megyei térképe alapján)”

Vejti-Zaláta fondjából

   

1 db

b.

állag

Tervrajzok

   

1830-2001

399 db + iratok/ 4 doboz

1.        

tétel

Babarc, templom

   

1997

3 db

2.        

tétel

Becefa, iskolaépítéshez tervrajzok

   

1940

2 db

3.        

tétel

Becefa-Zsibót, sertés- és baromfiól terve

   

1949

1 db

4.        

tétel

Belvárdgyula, templom

   

1858,1861

5 db

5.        

tétel

Belvárdgyula, helyszínrajz

   

1858

1 db

6.        

tétel

Beremend, templom

   

1986

3 db

7.        

tétel

Bürüs-Várad, tanítói lakás és tanterem, gazdasági épület

     

1 db

8.        

tétel

Bürüs-Várad, alaprajz megnevezés nélkül

   

1883

1 db

9.        

tétel

Bürüs-Várad, gazdasági épület

     

1 db

10.    

tétel

Bürüs-Várad, iskola és tanítói lak

   

1881-1883

4 db

11.    

tétel

Bürüs-Várad, gazdasági épületek tanítói lak mellett

   

1893

1 db

12.    

tétel

Csányoszró,  templom távlati képe

   

1924

1 db

13.    

tétel

Csányoszró, lelkészlak tervrajzai

   

1912

2 db

14.    

tétel

Csányoszró, pajtabontási tervek

   

1966

8 db

15.    

tétel

Csányoszró, torony

   

1923-1924

4 db

16.    

tétel

Csarnóta, templom

     

1 db

17.    

tétel

Csarnóta, kultúrház

   

1939

1 db

18.    

tétel

Csarnóta, „ref. egyház építkezése”

   

1939

1 db

19.    

tétel

Diósviszló, torony-csúcsgömb és csillag

   

1900

1 db

20.    

tétel

Diósviszló , úrasztala

   

1900

1 db

21.    

tétel

Diósviszló, népiskola, tanítói lakás

   

1936-1937

4 db

22.    

tétel

Diósviszló, vertvas-harangállvány

   

1904

2 db

23.    

tétel

Drávacsehi, iskola és tanítói lakás

   

1948

1 db

24.    

tétel

Drávacsepely, templomtorony

   

1910

2 db

25.    

tétel

Drávacsepely, iskola és tanítói lak

   

1936-1939

2 db

26.    

tétel

Drávafok, templom alaprajz

     

1 db

27.    

tétel

Drávafok, iskola

   

1941

1 db

28.    

tétel

Drávafok, lelkészlak és gyűlésterem

   

1934, 1936, 1937

6 db

29.    

tétel

Drávafok, templom és lelkészlak helyszínrajza

   

1936

1 db

30.    

tétel

Drávafok, megnevezés nélküli tervrajz

     

1 db

31.    

tétel

Drávapalkonya, templom

     

2 db

32.    

tétel

Drávapalkonya, áll.ált.iskola, tanítói lakás, udvar, kert alaprajza

     

1 db

33.    

tétel

Drávaszabolcs,  iskola és tanítói lakás

     

1 db

34.    

tétel

Drávaszabolcs, harang műszaki rajza

   

1956

1 db

35.    

tétel

Drávaszabolcs, templom

     

1 db

36.    

tétel

Izrói templom felvételi alaprajza a drávaszabolcsi határban

   

1805

1 db

37.    

tétel

Drávaszerdahely, templom alaprajza és beosztása

     

1 db

38.    

tétel

Egyházasharaszti, ref. elemi iskola és tanítólakás alaprajza

   

1941

1 db

39.    

tétel

Egyházasharaszti, templom vízelvezetése

   

2000

1 db

40.    

tétel

Egyházasharaszti, pajtabontási tervek

Siklósnagyfalu fondjából

 

1963

3 db

41.    

tétel

Garé, templom

     

1 db

42.    

tétel

Garé, megnevezés nélküli tervrajz

   

1868

1 db

43.    

tétel

Gyöngyfa , községi ref. elemi népiskola

   

1937

2 db

44.    

tétel

Harkány, iskola és további épületek helyszínrajza

   

1944

1 db

45.    

tétel

Harkány, ref.paplak toldaléképülete

   

1937

1 db

46.    

tétel

Harkány, ref. elemi iskola és tanítói lakás

   

1936

2 db

47.    

tétel

Hidas, a 220-222. hrsz. beltelken romosan álló melléképület vázrajza

   

1959

1 db

48.    

tétel

Hobol, pajtaépület bontása

   

1961

1 db

49.    

tétel

Ipacsfa, templomfelújítás

   

1999

2 db

50.    

tétel

Ipacsfa, templom alaprajza és beosztása

     

1 db

51.    

tétel

Kákics, iskola

   

1881

1 db

52.    

tétel

Kákics, I. világháborús  emlékmű

   

1923

1 db

53.    

tétel

Kákics, műemléktemplom belső alaprajza

   

1958

1 db

54.    

tétel

Kémes, lelkészlak tetőterve

   

1856

1 db

55.    

tétel

Kemse, templomtervezet

   

1912

1  db

56.    

tétel

Kemse, templom-homlokzat, alaprajz, szószék

   

1912

1  db

57.    

tétel

Kemse, templomtorony és katedra -póttervezet

   

1897

1  db

58.    

tétel

Kétújfalu, templom alaprajza

     

1 db

59.    

tétel

Kisharsány, templom alaprajza

   

1830

1 db

60.    

tétel

Kisharsány, toronyfedélzet

   

1918

1 db

61.    

tétel

Kisharsány, templomban helyezendő vonócsavar részletrajza

   

1907

1 db

62.    

tétel

Kisharsány, hősi emlékmű és országzászló

   

1944

1 db

63.    

tétel

Kisharsány, egyházi pincehely alaprajza

     

1 db

64.    

tétel

Kisharsány, térrajz 267-268. hrsz. ingatlanok megosztásáról

   

1941

1 db

65.    

tétel

Kisharsány, lelkészi tanítói beltelek

   

1878

1 db

66.    

tétel

Kisharsány, Miksa József családi sírboltja

   

1939

1 db

67.    

tétel

Kistótfalu, ref. iskola

   

1936

1 db

68.    

tétel

Kistótfalu, templomtoronysüveg

   

1987

2 db

69.    

tétel

Kistótfalu, templomtorony

   

1949

3 db

70.    

tétel

Kistótfalu, lelkészlak, alaprajz

   

1911

1 db

71.    

tétel

Kistótfalu, osrcsa házak alaprajza

   

1943

1 db

72.    

tétel

Kistótfalu, gazdasági épületek alaprajza

     

2 db

73.    

tétel

Kistótfalu, templomtető

   

1914

1 db

74.    

tétel

Kistótfalu, vázlatrajzok beltelek megosztásához

   

1952

2 db

75.    

tétel

Kistótfalu, földmegosztási vázrajz

   

1977

1 db

76.    

tétel

Kistótfalu, lelkészlak

   

1910

3 db

77.    

tétel

Kistótfalu, iskolaépület

   

1936

1 db

78.    

tétel

Kistótfalu, iskolaépítkezés helyszínrajza

     

1 db

79.    

tétel

Komló, vázrajz ingatlan felosztásáról

   

1952

1 db

80.    

tétel

Kórós, lelkészi birtok

     

1 db

81.    

tétel

Kórós, templomkerítés

   

1927

1 db

82.    

tétel

Kórós, esperes részére építendő iroda és folyosó

   

1911

1 db

83.    

tétel

Kórós: legelő, rét

     

2 db

84.    

tétel

Kórós, szentmártoni szőlőföld

   

1905

1 db

85.    

tétel

Kórós, templom restaurálásának tervei

   

1976-1977

 36 db

86.    

tétel

Kovácshida, a templom beosztása és alaprajza

   

1958

1 db

87.    

tétel

Kovácshida, lelkészlak

   

1910

2 db

88.    

tétel

Kovácshida, parókia felújítása

   

1999

2 db

89.    

tétel

Kölked, templomtorony

   

1836

1 db

90.    

tétel

Lúzsok, iskola

   

1883, 1913

3 db

91.    

tétel

Lúzsok, iskola, tanítói lakás és melléképületek

   

1913

2 db

92.    

tétel

Lúzsok, megnevezetlen épület terve

     

1 db

93.    

tétel

Marócsa, templom alaprajza

   

1958

1 db

94.    

tétel

Matty, templom alaprajza

     

1 db

95.    

tétel

Matty, „papház”

   

1896

1 db

96.    

tétel

Matty, iskola és tanítói lakás

   

1939

3 db

97.    

tétel

Matty, istálló és fészer alaprajza

   

1908

1 db

98.    

tétel

Nagycsány, iskola és lakás- alaprajz

     

1 db

99.    

tétel

Nagydobsza, istálló-pajta

   

1958

1 db

100.                       

tétel

Nagyharsány, templomkerítés

   

1900

1 db

101.                       

tétel

Nagyharsány, úrasztala

   

1900

1 db

102.                       

tétel

Nagypall, templomtorony

     

1 db

103.                       

tétel

Nagypall, toldaléképület

   

1943

1 db

104.                       

tétel

Nagypall, ref. elemi népiskola

   

1943

4 db

105.                       

tétel

Nagypall, ref. iskolánál készítendő wc és támfal

   

1943

4 db

106.                       

tétel

Nagypeterd, elemi iskola és leventeotthon

   

1941

3 db

107.                       

tétel

Nagypeterd, Alsó-hegy dűlőben 1326/2.hrsz. alatt lévő pince vázrajza

   

1955

1 db

108.                       

tétel

Nagypeterd, vázrajz pajtabontáshoz

   

1955

1 db

109.                       

tétel

Nagypeterd, megnevezetlen tervrajz

     

1 db

110.                       

tétel

Nagytótfalu, iskola és hozzá tartozó épületek alaprajzai

   

1950

1 db

111.                       

tétel

Nagytótfalu, gyülekezeti terem és lakás

   

1982

6 db

112.                       

tétel

Nagytótfalu, megnevezés nélküli tervek

     

9 db

113.                       

tétel

Nagytótfalu, megnevezés nélküli helyszínrajz és alaprajz

   

1937

1 db

114.                       

tétel

Nemeske, elemi iskola és tanítói lakás

   

1942

2 db+irat

115.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, templom (alaprajz, homlokzat)

   

1931

2 db

116.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, gyülekező terem, iroda

   

1966

2 db

117.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, bontandó lelkészlak

   

1966

1 db

118.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, bontandó pince

   

1960

1 db

119.                       

tétel

Nyugotszenterzsébet, bontandó istálló és pajta

   

1960

1 db

120.                       

tétel

Okorág, templomtorony

   

1935-1936

3 db

121.                       

tétel

Okorág, gazdasági melléképület bontása

   

1966

4 db

122.                       

tétel

Old, garázs és tüzelőtároló

   

2000

1 db

123.                       

 

Palotabozsok, lakóépület bővítése imaházzal

   

2000-2001

26 db

124.                       

tétel

Páprád, lelkészlak

   

1914

2 db

125.                       

tétel

Páprád, lelkészlak és iskola

     

3 db

126.                       

tétel

Páprád, templom

     

1 db

127.                       

tétel

Pécs, Indóház u.31. ház udvari szárnyépületének átalakítása

   

1926

1 db

128.                       

tétel

Pécs, gyülekezeti terem alaprajza

   

1942

1 db

129.                       

tétel

Pécs, az egyházközség telke a Kálvin u. mellett

     

1 db

130.                       

tétel

Pécs, templompadok

   

1906

1 db

131.                       

tétel

Pécs, vázrajz a 18866 hrsz.ú földről

     

1 db

132.                       

tétel

Pécs, síremléktervek

   

1959-1960

4 db

133.                       

tétel

Pécs,Zombor u. 10. sz. ház alaprajza

     

1 db

134.                       

tétel

Pécs, helyszínrajz ingatlan megosztásáról

   

1912

1 db

135.                       

tétel

Pécs, a templom fedélszék rajza

     

1 db

136.                       

tétel

Pécs, cserépkályha

     

1 db

137.                       

tétel

Pécs, gyülekezeti terem kibővítése

   

1933

7 db

138.                       

tétel

Pécs, padlás-emeleti szoba, Ferenc József u.33

   

1930

1 db

139.                       

tétel

Pécs, a 2175. hrsz. telken építendő kerítésfal terve

   

1935

1 db

140.                       

tétel

Pécs, Ferenc J. út 31. sz. házhoz toldalék

   

1930

1 db

141.                       

tétel

Pécs, acélöntésű harang méret nélküli ábrája

   

1918

1 db

142.                       

tétel

Pécs, gyülekezeti terem és segédlelkész- lakás

   

1920

2 db

143.                       

tétel

Pécs, templomtelek kerítésfala

   

1917

1 db

144.                       

tétel

Pécs, alagcsövezési munkák (hossz-szelvények, helyszínrajz és műtárgy)

   

1916

1 db

145.                       

tétel

Pécs, helyszínrajz, templom melletti ingatlanok (pécsi telekkönyvi betétben 31.sz/7520.2 hrsz, 7521-2, 7522-1 hrsz, továbbá a 4988 bet.sz./7519-1-b és 7519-2 hrsz.) megosztásáról

   

1912-1913

1 db

146.                       

tétel

Pécs, térvázlatok a pécsi 31. sz. betétben foglalt 7520/2.b.hrszámú ingatlan megosztásáról

   

1917

2 db

147.                       

tétel

Peterd, iskola alaprajza

     

2 db

148.                       

tétel

Peterd, lelkészlak

   

1914

4 db

149.                       

tétel

Rádfalva, iskola alaprajza

   

1943

1 db

150.                       

tétel

Rádfalva, gazdasági épület bontása

   

1962

1 db

151.                       

tétel

Rádfalva, toronytetőzet

     

1 db

152.                       

tétel

Rádfalva, ablakok

     

1 db

153.                       

tétel

Rádfalva, lelkészlakás alaprajza

   

1958

1 db

154.                       

tétel

Rónádfa, kerítés

   

1912

1 db

155.                       

tétel

Rónádfa, iskola, tanítói lakás és melléképületek

   

1914

1 db

156.                       

tétel

Rózsafa, templomtorony

   

1938

2 db

157.                       

tétel

Rózsafa, gazdasági épület

   

1964

1 db

158.                       

tétel

Sámod, lelkészlak

   

1894

1 db

159.                       

tétel

Sellye, templom

   

1861

1 db

160.                       

tétel

Sellye, iskola

   

1937

1 db

161.                       

tétel

Siklós, kerítés

     

3 db

162.                       

tétel

Somogyviszló, műemlékszobor

   

1929

1 db

163.                       

tétel

Somogyviszló, lelkészlakás vázlata földszinti alapzattal

   

1947

1 db

164.                       

tétel

Somogyviszló, pajtabontási terv

   

1966

1 db

165.                       

tétel

Sósvertike, népiskola alaprajza

     

1 db

166.                       

tétel

Szaporca, templomtorony és -fedél terve

   

1948

2 db

167.                       

tétel

Szaporca, templom  újjáépítésének tervrajzai és iratai

   

1968

21 db terv +0,005 ifm irat

168.                       

tétel

Szigetvár, templom-tervrajzok

   

1930

4 db

169.                       

tétel

Terehegy, lelkészlak átalakítási tervrajzai

   

1914

2 db

170.                       

tétel

Terehegy, templomhoz készítendő feljárat metszete

   

1930

1 db

171.                       

tétel

Terehegy, templom toronytető újjáépítésének tervrajza

   

1930

1 db

172.                       

tétel

Túrony, iskola

   

1911, 1935

2 db

173.                       

tétel

Túrony, iskola és tanítólakás

   

1941

1 db

174.                       

tétel

Újpetre, gazdasági épület bontása

   

1960

1 db

175.                       

tétel

Vajszló, lelkészlak

   

1928

1 db

176.                       

tétel

Vejti, iskola és tanítói lak

   

1890

2 db

177.                       

tétel

Vejti, templomtorony

   

1909

1 db

178.                       

tétel

Villány, imaház

   

1982

24 db

179.                       

tétel

Zaláta, iskola

     

1 db

180.                       

tétel

Zaláta, pajtabontás tervrajzai és iratai

   

1967

2 db tervrajz és 5 folio irat

181.                       

tétel

Ismeretlen forrásból, gazdasági épületek

   

1957

1 db

182.                       

tétel

Ismeretlen forrásból, metszetek

     

1 db

183.                       

tétel

Ismeretlen forrásból, iskola és lakás

     

1 db

c.

állag

Orgonatervek, rajzok

   

1891-1939

22 db / 2 doboz

 

tétel

Becefa-Zsibót

   

1911

1 db

 

tétel

Bürüs-Várad

   

1911

1 db

 

tétel

Csányoszró

   

1912

2 db

 

tétel

Dencsháza

   

1938

4 db

   

Diósviszló

     

3 db

 

tétel

Drávafok

   

1938-1939

2 db

 

tétel

Harkány

   

1882

1 db

 

tétel

Katádfa

   

1938

1 db

 

tétel

Kisharsány

   

1891

2 db

 

tétel

Magyarújfalu

     

1 db

 

tétel

Szigetvár

   

1935

1 db+ iratok

 

tétel

Zaláta

   

20.sz. eleje

1 db

 

tétel

Ismeretlen forrásból

     

2 db

6.

fond

Kéziratok, tanulmányok

felölelt tárgykörök: szépirodalom, teológia, egyház, vallás, neveléstudomány, lelkigondozás,  tanügy, társadalom, életrajz, történelem, földrajz, etimológia

 

1885-2019

0,34 ifm / 4 doboz

7.

fond

MRE  iratok

 

 

 

43 doboz

a

sorozat

MRE Zsinata

 

 

 

 

b

sorozat

MRE Konvent

 

 

 

 

c

sorozat

Dunamelléki  Református Egyházkerület kiadványai

 

 

 

 

d

sorozat

Dunántúli Református Egyházkerület

 

 

 

 

e

sorozat

Tiszántúli Református Egyházkerület

 

 

 

 

f

sorozat

Tiszáninneni Református Egyházkerület

 

 

 

 

g.

sorozat

Vegyes

 

 

 

 

8.

fond

Klenódiumok

Botykapeterd (2019)

 

n.i.

16 db

 

 

fali kép:  40,7x2,5x2 cm-es, sérült fakeretben papírra nyomtatott bibliai idézet (Márk 10:14)

Botykapeterd (2019)

 

 

1 db

 

 

keresztelőkancsó

Botykapeterd (2019)

   

2 db

 

 

boroskancsó

Botykapeterd (2019)

   

1 db

 

 

üveg butella

Botykapeterd (2019)

   

1 db

 

 

kehely

Botykapeterd (2019)

   

2 db

 

 

 kehely

Botykapeterd (2019)

 

 

2 db

 

 

fehér porcelánkancsó

Botykapeterd (2019)

 

 

1 db

 

 

kenyérosztó tányérok

Botykapeterd (2019)

 

 

6 db

9.

fond

Textíliák

Botykapeterd (2019)

 

n.i.

5 db

10.

fond

Bankjegyek, pénzérmék

 

 

 

 

Kapcsolatfelvétel

Ügyfélszolgálat

H-Sz:  08:00-12:00
K-Cs:  08:00-14:00

Címünk:
7630 Pécs, Engel J. J. u. 11.

Időpont egyeztetés elektronikus úton:
info@baranyaireformatusleveltar.hu

 NKA logo 2012  melte logo

 

Arca

2021 - Baranyai Református Egyházmegye Levéltára - Minden jog fenntartva - Készült a Nemzeti Kultúrális Alap Támogatásával